Sleufloze techniek heeft betrekking op de aanleg, montage, reparatie, vervanging en verwijdering van kabels ten behoeve van energie- en informatiesystemen alsmede op de aanleg, renovatie en vervanging van aansluitleidingen, distributieleidingen en transportleidingen ten behoeve van het onder druk transporteren en distribueren van gas, warmte of drinkwater, alsmede de aanleg van mantelbuizen, waarbij geen volledige ontgraving van het betreffende kabel- of leidingtracé plaats vindt.

Onze boringen zijn onderverdeeld in: *)

S-A mini rig (max. 12 ton  trekkracht)
kleine gestuurde boringen

S-B midi rig (12 tot 50 ton trekkracht)
grote gestuurde boringen

*) indeling volgens Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Horizontaal gestuurd boren

Het principe van een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie fasen:

De pilotboring:

Tijdens de pilotboring wordt de boorkop door een rig door de aarde geduwd. De boorkop is hol en wordt door een holle leiding vanaf de oppervlakte gevoed met bentoniet dat het boorgat openhoudt en tegelijkertijd overtollige aarde afvoert.

Het verruimen van het boorgat:

Als de boorkop een volledige boring heeft gedaan, wordt deze verwijderd van de buisleiding en vervangen door een ruimer. Deze wordt door de rig vervolgens teruggetrokken. Tijdens dit terugtrekken vergroot de ruimer het boorgat, terwijl hij tegelijkertijd een leiding achter zich aantrekt, die voorziet in boorvloeistof, om instorting van het gat te voorkomen.

Het trekken van de gewenste produktiebuis:

Als de ruimer het boorgat voldoende vergroot heeft, wordt deze losgekoppeld van de buisleiding en vervangen door een laatste ruimer en de produktiebuis (die al in elkaar is gezet d.m.v. lassen en in zijn geheel is uitgelegd).